Home > Vysis FISH > Hematology

VYSIS HEMATOLOGY PRODUCTS

 

CHRONIC EOSINOPHILIC LEUKEMIA
Vysis 4q12 Tri-Color Rearrangement FISH Probe Kit